Jodå. Vi kan trädgård också. Grankvist är trädgårdsmästare, utbildad vid Göteborgs Universitet. Vi kan hjälpa till med…

  • rådgivning om din trädgård och dess skötsel
  • planering av hela trädgårdar, rabatter och andra planteringar
  • trädgårdsskötsel, antingen på abonnemang eller per timme
  • plantering av sommarblommor, perenner, buskar och träd
  • beskärning av prydnadsbuskar, rosor samt mindre frukt- och prydnadsträd
  • trädgårdshistorisk rådgivning.

Prislista för trädgårdsarbeten

Trädgårdsarbete

Beskärning av träd och buskar Rut 550 kr/tim
Trädgårdsskötsel
eller enligt offert
Rut 550 kr/tim

Rådgivning och planering

Trädgårdsrådgivning för tomt eller balkong

Vi kommer ut till er och går runt en timme tillsammans. Vi går igenom era önskningar och behov, och ni får muntliga tips och råd. Ni antecknar själva under tiden.

En timmes rådgivning inkl. resa 1 mil från Väven. 1 200 kr
Följande timmar 950 kr/tim
Resor utöver över en mil från Väven 50 kr/mil
Trädgårdsplanering med grovskiss

Två timmars rundvandring tillsammans i er utemiljö. Vi går igenom era önskningar och behov. Ni har förberett med skalenlig ritning över tomten/ytan.

Efter mötet skickar vi dokumentation och en grovskiss över trädgården med förslag på rumsindelning, träd, buskar, perenner, eventuella hårdgjorda ytor och så vidare.

Yta upp till 20 m² 2 500 kr
Yta upp till 40 m² 3 500 kr
Yta upp till 1000 m² 6 500 kr
Yta upp till 3500 m² 9 500 kr
Tilläggstjänster och konsulation 950 kr/tim
Rabattförslag från 950 kr

Rut berättigar till reduktion med 50% för hushållsnära tjänster.